Bedrijfs(blockchain)oplossingenUw financieel en technisch expert in cryptogeld en blockchain technologie – Cryptoconsult.nlIndien u op zoek bent naar een oplossing in de retail of bedrijfsleven voor efficiëntie binnen uw organisatie structuur.

Blockchain for Business

Neem contact op met onze international business divisie voor de blockchain industry

Producenten staan in veel gevallen ver van de eindgebruiker af. Binnen de industrie is het een grote uitdaging om nauwkeurige afstemming te laten plaatsvinden van vraag naar en aanbod van artikelen. Verschillende statistische analyses worden toegepast om de afstemming zo nauwkeurig mogelijk te maken. Echter worden bij deze analyses vele aannames gemaakt. Het beter voorspellen van deze aannames maken het mogelijk om dicht bij de optimale situatie te komen. Om de aannames nauwkeuriger te voorspellen is het cruciaal dat de producenten inzicht krijgen in fijnmazige goederenstroom informatie. Binnen de Retail en  industrie is het gebruikelijk dat producenten hun afzet genereren via diverse verkoopkanalen,  die allen een eigen dynamiek kennen.

 

Blockchain voor Industry maakt het voor producenten mogelijk om inzicht te krijgen in goederen stromen van bedrijven die hun artikelen hebben afgenomen. Het softwareplatform gaat op basis van real time data  streaming , ongestructureerde en gestructureerde gegevens opslaan in de blockchain waar ze opgeslagen, gecategoriseerd en geanalyseerd worden.

Al deze taken in 1 blockchain

Bij de analyse van data worden statistische en technieken gebruikt wat resulteert in kern “management ” gegevens. Die worden ontsloten middels een begrijpelijk dashboard richting de gebruiker. De blockchain technologie wordt toegepast om grote hoeveelheden data toegankelijk te maken middels vraag en antwoord scenario’s.

 

Het datacollectie systeem van Blockchain Industry BV  “blockchain voor business ” voorziet in een crypto tag die binnen het administratieve proces  kan worden gemonitord en worden geïdentificeerd. Aan deze crypto tag is de blockchain  gekoppeld waarin alle informatie over het gefabriceerd artikel, toegepaste grondstof en kwantiteiten is vastgelegd. Bij verpakking van het artikel wordt de crypto tag op het artikel etiket  geprint . Zodra het artikel zich op een andere lokatie bevindt, meld het artikel zich aan en kan het worden gevolgd. Dit geld voor alle schakels binnen de waarde keten.

 

Wanneer het artikel afgerekend wordt, vind terug koppeling plaats tussen de voorraard gegevens van de afnemer “bijvoorbeeld supermarkt” en  de producent . Op basis van deze gegevens worden profielen en voorspellingen samengesteld. Op basis van deze gegevens worden analyses uitgevoerd. Het resultaat van deze analyse word gekoppeld aan de blockchain data welke vervolgens reeds aanwezige assortimentsplanningsystemen, daardoor worden patronen herkend waarop voorspellingen en planningen gedaan  kunnen worden.

 

Doordat alle productgegevens gekoppeld zijn aan de crypto tag en de blockchain  is het mogelijk om verkoopvoorspelling te doen. Waardoor het makkelijker wordt om  middelen toe te kennen aan de verschillende schakels binnen de waarde keten. Hierdoor vind een verbetering van het waardeketenmanagement plaats.

Indien er verdere vragen over zijn neem dan gerust contact met ons op

        www.blockchain-industry.nl