Uw financieel en technisch expert in cryptogeld en blockchain technologie – Cryptoconsult.nlHoe ga ik om met cryptovaluta en de Belastingdienst?

 

BTW

Cryptovaluta is door de Europese Unie (EU) vrijgesteld van BTW. Dit betekent in de praktijk doorgaans dat je geen recht hebt op teruggave van BTW over gemaakte kosten. Hier bestaat wel een uitzondering op: indien de cryptovaluta buiten de EU worden verkocht, maakt de Belastingdienst hier naar rato van binnen de EU en buiten de EU, onderscheid in. Je kunt voorbelasting terug krijgen tot op het percentage van de omzet buiten de EU. Zo is het mogelijk dat miners tot 100% van de betaalde BTW bij aanschaf van apparatuur en elektriciteit kunnen aftrekken bij de BTW-aangifte als zij bijvoorbeeld alle cryptovaluta aan een Amerikaanse partij verkopen.

 

Belastingaangifte en cryptovaluta 2018 en 2019

Belasting betalen over cryptovaluta in 2018 en 2019? De tijd dat u voor een paar honderd euro een cryptovaluta (BTC) kon kopen lijkt voorbij. Eind december 2017 is de cryptovaluta meer dan 15.000 dollar waard. Wat betekent het bezit van cryptovaluta en de enorme waardestijging daarvan voor uw belastingaangifte en de vermogensbelasting? Die vraag wordt steeds belangrijker nu de BTC zo veel waard is, ook voor de Belastingdienst. Sterker nog, wie zijn cryptovaluta niet in zijn belastingaangifte vermeldt (box 1 of box 3) en er geen belasting over betaalt, begaat mogelijk een misdrijf met mogelijk een hoge boete tot gevolg. Denk dus aan de vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019 (vermogensbelasting box 3). In België speelt een soortgelijke vraag, wel of niet belasting betalen over cryptovaluta?

Cryptovaluta en zwart geld

Bent u in het bezit van cryptovaluta en geeft u de waarde van uw cryptovaluta niet op in uw belastingaangifte, dan bezit u zwart geld. En laat zwart geld, vooral het geld op buitenlandse spaarrekeningen nu juist een speerpunt van beleid van de Belastingdienst zijn. Wie denkt dat een cryptovaluta toch niet traceerbaar is, vergist zich. Het kenmerkende van de cryptovaluta is juist dat elke handel in cryptovaluta precies wordt bijgehouden. Dat betekent dus ook dat de fiscus, als de fiscus dit wil, kan laten nagaan wie cryptovaluta in zijn bezit heeft. De eenvoudigste manier om dit te doen is door bij de elektronische handelsplatformen de gegevens op te vragen. De Amerikaanse belastingdienst IRS doet dit al. In De Verenigde Staten van America geldt dan ook de regel dat iedere Amerikaan die beschikt over een cryptovaluta rekening zelf een goede administratie moet bijhouden en de gegevens moet aanleveren bij belastingaangifte. Hoe zit dat in Nederland?


Belasting betalen: belastingaangifte en de vermogensbelasting 2017 en 2018

Dan de cryptovaluta als vermogen. Ook de Belastingdienst ziet cryptovaluta en andere virtuele munten als betaalmiddelen en rekent ze tot uw overige bezittingen en vermogen. Er is geen verschil met de euro’s die u aan spaargeld hebt of op een betaalrekening hebt staan. De cryptovaluta die op 1 januari van een jaar in uw bezit zijn worden daarom tot uw vermogen in box 3 gerekend. Over het totale vermogen in box 3 dat hoger is dan de vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting (25.000 euro in 2017 en 30.000 euro in 2018) betaalt u vermogensbelasting, vermogensrendementsheffing genoemd. Dit geldt dus voor de cryptovaluta, maar ook voor de andere bekende en minder bekende virtuele munten zoals de ripples, litecoin, peercoin, mastercoin en zo verder.

 

Hoe wordt de inkomstenbelasting in box 3 over cryptovaluta berekend?

Voor alle vermogen in box 3, en dus ook voor de cryptovaluta, geldt uw vermogen per 1 januari van het belastingjaar. Dat is dus de waarde op 1 januari 2017 voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting over het totale jaar 2017. De winst die u met uw cryptovaluta in 2017 hebt gemaakt is dus niet belangrijk en als u op 1 januari 2017 geen cryptovaluta bezat, dan tellen de cryptovaluta in 2017 niet mee voor uw vermogen in 2017. En dat is interessant, immers op 1 januari 2017 was de euro nog gemiddeld 928 euro waard, gemiddeld want de BTC op een dag vele koerswisselingen geven. Op 1 januari 2018 zal dat naar verwachting het tienvoudige zijn. Met andere woorden bij uw belastingaangifte 2017 bent u nog spekkoper, de cryptovaluta was op 1 januari 2017 nog goedkoop, bij uw belastingaangifte over 2018 zal dat anders zijn. Hoeveel vermogensrendementsbelasting u in 2017 en 2018 zult moeten betalen, hangt overigens ook af van uw totale vermogen en kan oplopen tot ruim 1,5%. Snel op 31 december uw cryptovaluta omwisselen in euro’s helpt ook niet, want ook de euro’s behoren in uw belastingaangifte inkomstenbelasting tot uw vermogen.

De vermogensbelasting in 2018 waar cryptovaluta bij hoort.

Een overzicht van de belangrijkste weetjes over de vermogensbelasting 2018.

1. Tot €30.000 geen belasting
Over een deel van je vermogen betaal je geen belasting. Dat is de vrijstelling. In 2018 gaat de vrijstelling met €5.000 omhoog tot € 30.000. Voor partners geldt een dubbele vrijstelling: €60.000. Boven deze bedragen ga je vermogensbelasting betalen. De verhoging van de vrijstelling levert je in 2018 €30 tot €166 op.

2. Belastingpercentage hangt af van je vermogen
Tot 2017 betaalde je altijd 1,2% belasting over je vermogen boven de vrijstelling. Sinds 2017 is het belastingpercentage afhankelijk van de waarde van je vermogen. In vergelijking met 2017 zijn de belastingpercentages in 2018 iets gedaald. Dit zijn de percentages over 2018:

Over de eerste €70.800 van je vermogen betaal je 0,6% belasting.
Over het bedrag daarboven tot €978.000 betaal je 1,3% belasting.
Over het bedrag boven €978.000 betaal je 1,61% belasting.

Heb je een partner, dan kun je de bedragen verdubbelen. Je betaalt uiteraard wel hetzelfde belastingtarief.

 

Hoe weet de Belastingdienst hoeveel cryptovaluta u hebt?

Banken geven elk jaar aan de fiscus door hoeveel geld u op uw spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en betaalrekeningen hebt staan. Maar de banken gaan niet over uw cryptovaluta. Dat betekent dat de fiscus zeer waarschijnlijk niet weet hoeveel cryptovaluta iemand bezit, maar de fiscus kan dit wel opvragen als er een sterk vermoeden bestaat dat de belastingaangifte onjuist is. Bij lage waarden van de virtuele munten en de cryptovaluta, zal het niet zo opvallen dat u er enkele bezit, maar als de waarde fors gaat stijgen en u op enig moment over veel meer geld beschikt, wordt het een ander verhaal. Dat is de praktische kant, de strikt juridische kant is dat u in overtreding bent als u de cryptovaluta niet opgeeft. Het vermoeden bestaat dat erg weinig mensen cryptovaluta ook echt opgeven aan de fiscus en dat, zeker als de cryptovaluta op enig moment veel geld vertegenwoordigt, de Belastingdienst de belastingregels verder gaat aanscherpen, wellicht in Europees verband. Het ligt voor de hand dat de handelsplatformen die nu vaak als enige over uw gegevens beschikken, op enig moment verplicht zullen worden om de gegevens ook jaarlijks aan de Belastingdienst door te geven. Vergeet ook niet dat de Belastingdienst u, als u betrapt wordt op een opzettelijk verkeerd ingevulde belastingaangifte, een forse vergrijpboete mag geven.

*LET OP NEDERLANDSE CRYPTOVALUTA (ONLINE)EXCHANGES KUNNEN WORDEN VERPLICHT OM JOUW GEGEVENS OVER TE DRAGEN AAN DE BELASTINGDIENST* 

 

U wordt betaalt in cryptovaluta

Het gebeurt in 2017 nog niet zo vaak, maar ook als u betaald wordt in cryptovaluta, dan is dat inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Over dat inkomen behoort u loonbelasting, premies en inkomstenbelasting te betalen. Ook dit zal vaak onder de radar van de Belastingdienst blijven, maar als u erop betrapt wordt, kunt u een hoge navordering verwachten. Hetzelfde geldt voor iemand die heel vaak handelt in cryptovaluta en daar zijn beroep van heeft gemaakt.

Conclusie belasting betalen over cryptovaluta in 2017, 2018 en 2019

In 2017 trekken virtuele munten en vooral de stijging van de waarde van de cryptovaluta veel aandacht, niet alleen in de media maar ook van de Belastingdienst, de EU en de politiek. Sommigen hebben al heel veel geld verdiend met de cryptovaluta, maar de cryptovaluta is traceerbaar en gegevens kunnen worden opgevraagd. Zoals bij zwart geld op een buitenlandse rekening het geval was, zullen velen denken buiten schot te kunnen blijven bij de belastingheffing, de vraag is of dat verstandig is. De Belastingdienst kan immers in actie komen en hoge boetes opleggen. Of dat al in 2017 en 2018 het geval zal zijn, is overigens nog de vraag, maar de techniek gaat snel en wat in 2017 misschien nog niet op grote schaal mogelijk is, kan dat in 2019 of 2020 wel zijn en dan is het goed om te weten dat de Belastingdienst tot vijf jaren terug een navordering mag sturen en een hoge boete mag opleggen.